Pages Navigation Menu

Trivsel - Trening - Terapi

Personlig instruktør

Personlig instruktør

 

Individuelt tilpassede opplegg

Vi tar utgangspunkt i ferdighetsnivå, deres ønsker og lager et tilpasset opplegg.

En av våre kvalifiserte instruktører vil da arbeide eksklusivt med kunden. Vi vektlegger å skape nærhet og trygge relasjoner mellom instruktør og kunde, da vi vet at dette er viktig for god læring. Vi tilpasser lengden (antall økter) etter de ønsker og mål som er hensiktsmessige for den enkelte.

Kursdager:

Etter nærmere avtale med instruktør

Varighet per økt:

30 minutter

Pris *:

500,-

* Betingelser:

  • Inkludert fri bruk av anlegget etter endt økt for deltaker (og 1 ledsager dersom kunden er barn)
  • Ved kjøp av 5 økter eller flere gis det 10% rabatt (forutsetter betaling ved første økt)
  • Avbestilling av avtalt økt må gjøres senest 48 timer før, ellers bortfaller økten uten kompensasjon
  • Muligheter for 2 personer samtidig. Pris for person 2 er 250,- (viktig at disse 2 er relativt like mht ferdighetsnivå, slik at man kan arbeide med det samme for begge)
  • Forebehold om ledig kapasitet (gjør avtaler så tidlig som mulig!)

Parkering:

Det er gratis parkering i oppvarmet parkeringskjeller.

Spørsmål:

Kontakt Bærumsvømmerne:
kurs@barumsvommerne.no